מבצע יום האישה קנו ב300 שלמו 250 ש״ח בתוקף עד ה11.3.24 בשעה 23:59. ללא כפל מבצעים. ט.ל.ח. בכפוף לתקנון!

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. מיס תומי בע״מ-  ח.פ 516210663 (להלן מיס תומי- תומי קוסמטיקס או מיס תומי)

2. האתר- אתר האינטרנט www.tommycosmetics.com

3. המוצרים- הסחורה המוצעת למכירה באתר.

4. זמן אספקת הסחורה- מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי או ערב חג.

 הכנה למשלוח: עד 7 ימי עסקים

דואר רשום: עד 14 ימי עסקים. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי חברת המשלוחים.

דואר שליחים: עד 7 ימי עסקים.

5. יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש על ידי הלקוחה בעת הזמנת הסחורה.

6. כתובת למשלוח דואר- הכתובת אשר נרשמה ע”י הלקוחה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.

7. המועד המבוקש לאספקת הסחורה- המועד אשר נרשם ע”י הלקוחה כמועד בו היא מעדיפה לקבל את הסחורה.

8. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י Paypal ו/או ויזה כאל.

ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

הוראות כלליות:

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה הממוקמים באתר www.tommycosmetics.com .

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של תומי קוסמטיקס במייל: [email protected]

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין תומי קוסמטיקס לבינך.

4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או תומי קוסמטיקס ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. תומי קוסמטיקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

7. רישומי המחשב של תומי קוסמטיקס בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי תומי קוסמטיקס תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

יובהר כי ישנם מוצרי אבקה דחוסה אשר אינם חלקים לגמרי, מלחיצת החומר מהמפעל.
בכל מקרה תהא תומי קוסמטיקס בעלת שיקול הדעת הבלעדי על טיב המוצר.

יובהר כי ישנם מוצרים אשר הדפוס, הכיתוב עליהם אינו חלק לגמרי, בכל מקרה תהא תומי קוסמטיקס בעלת שיקול הדעת הבלעדי על טיב המוצר.

9. יובהר ויודגש כי תומי קוסמטיקס אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. תומי קוסמטיקס עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ותומי קוסמטיקס לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת אישור התשלום בPayPal וויזה כאל). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

15. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.

הרשמה לאתר תומי קוסמטיקס וביצוע הזמנות באתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוחה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, תומי קוסמטיקס לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל תומי קוסמטיקס בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

4. עם ביצוע ההזמנה ע”י הלקוחה, ועם אישור ההזמנה ע”י PayPal ו/או ויזה כאל, תישלח הודעה ללקוחה בדבר אישור העסקה.

5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי תומי קוסמטיקס יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. ככל ולא תאושר העסקה ע”י חברת PayPal ו/או ויזה כאל, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש להסדיר את התשלום דרך PayPal ו/או ויזה כאל.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני תומי קוסמטיקס במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא תומי קוסמטיקס מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה ל תומי קוסמטיקס ו/או תבטל תומי קוסמטיקס את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלו תישלח ללקוחה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית תומי קוסמטיקס להציע ללקוחה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוחה תקבל את הצעת תומי קוסמטיקס, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והלקוחה אינה מעוניינת במוצר החלופי, תומי קוסמטיקס תבטל את העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לתומי קוסמטיקס על ידי הלקוחה.

8. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה- אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר תומי קוסמטיקס כיעד המבוקש של הלקוחה.

9. יודגש כי כל לקוחה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

הלקוחה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוחה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

הלקוחה הינה בעלת חשבון PayPal פעיל וחוקי.

10. יובהר כי תומי קוסמטיקס תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

– אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

– אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

– אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

– אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

– אם ישנו חוב כספים לתומי קוסמטיקס או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

– אם חשבון PayPal שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

11. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.

12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

13. אם יתברר שחברת הPayPal ו/או ויזה כאל אינה מכבדת את החיוב או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי תומי קוסמטיקס, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

14. אם תבחרי לרכוש בתומי קוסמטיקס תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפל או תוכלי לבחור לפתוח חשבון פייפל במהירות. לתשומת ליבך, מיס תומי שופ תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפל, ולא של האתר.

15. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

בכל סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות החוק ותקנותיו יחול החוק.

 

2. בידי הלקוחה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:-

2.1. המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:  

2.2. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ומבלי שנעשה בו שימוש.

2.3. החזרת מוצר תתבצע תוך 14 יום מיום קבלת המוצר תתבצע על חשבון הקונה.

2.4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי עמלת סליקה בגובה 9.95 ש”ח בעסקת אשראי (לא תיגבה עמלת ביטול בעסקאות ששולמו באמצעות פייפאל) ובניכוי דמי משלוח בגובה 16 ש”ח לנקודת חלוקה, ו30 ש״ח לשליח עד הבית.

ביטול העסקה לפני שליחת המוצר ללקוחה, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח אך בניכוי עמלת סליקה בגובה 9.95 ש”ח בעסקת אשראי (לא תיגבה עמלת ביטול בעסקאות ששולמו באמצעות פייפאל). יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.- 

במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוחה, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5% (ולא יותר מ100 ש״ח) ובניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח – הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.  במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה הלקוחה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי), והלקוחה תישא בדמי משלוח נוספים בחזרה לכתובתה. כן יובהר, כי ״מיס תומי״ תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט- שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו. במידה ועברו 14 יום מקבלת הפריט, והלקוחה מעוניינת להחזיר, ההחזרה תהיה לשיקול דעתה הבלעדי של חברת ״מיס תומי״ ו/או ״תומי קוסמטיקס״ והלקוחה תהא זכאית לשובר זיכוי לרכישה באתר בלבד. 

יובהר כי אם הלקוח/ה תסרב לקבל משלוח אשר נשלח אליה, הן באמצעות שליח והן באמצעות נקודת חלוקה, הלקוחה תישא בדמי משלוח עבור החזרת המוצר למשרדי תומי קוסמטיקס. מובהר כי אלו יהיו דמי משלוח כפולים (בעבור משלוח אל הלקוחה ובעבור משלוח חזרה למשרדי תומי קוסמטיקס. 

3. כל זיכוי יועבר לחשבון הPaypal בו בוצעה ההזמנה בלבד ובכפוף למדיניות PayPal בעניין. אם ההזמנה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי, הזיכוי יעשה דרך חברת ויזה כאל וכפוף למדיניות ויזה כאל.

4. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

בנוסף, לא ניתן להחליף מוצר בגין מתנות שנתקבלו במסגרת מבצע מסוים.

5. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך 7 ימים מיום קבלתם.שימי לב- מוצרים אשר נקנו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה בפריט אחר, או זיכוי לרכישה, ללא תוקף באתר.

6. אופן החזרת המוצרים – המזמינה תשלח את המוצר חזרה על חשבונה לת.ד 951 אשדוד.

7. אופן החלפת מוצרים- במידה והלקוחה מעוניינת להחליף למוצר אחר או למידה אחרת, הלקוחה תשלח חזרה את המוצר על חשבונה לת.ד 951 אשדוד, ותישא בדמי משלוח נוספים בחזרה לכתובתה באמצעות חנויות נוחות / שליח עד הבית. 

 

8. קופונים ומבצעים- יחולו בהתאם לתקנון האתר. מוצרים בהשקה לא כלולים במבצעים/קופונים אלא אם יוחלט אחרת. מובהר ומודגש שזמן השקה הינו נתון לשיקול דעתה של תומי קוסמטיקס בלבד. 

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר ישראל, שליח עד הבית ומשלוח לחנויות נוחות/לוקרים בהתאם לחברת EPOST/HFD

במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

2. תומי קוסמטיקס מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 7 ימי עסקים.

3. משלוח בדואר רשום- זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. אך ההתחייבות שלהם הנה ל- 14 ימי עסקים לכל היותר. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהא כל טענה למזמינה כלפי תומי קוסמטיקס בעניין.

4. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.

5. דואר שליחים: עד 7 ימי עסקים ובתנאי שהלקוח/ה הזינ/ה את פרטי המשלוח כראוי כולל מספר טלפון לתיאום המשלוח ע״י חברת השליחויות. דואר ללוקרים וחנויות נוחות בהתאם לנקודות החלוקה של חברת השליחויות.

6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

7. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה חשבון PayPal תקף, ובתנאי שחברת PayPal/ויזה כאל אישרה את העסקה שבוצעה.

8. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

9. על חברת המשלוחים ליצור קשר עד 3 פעמים לתיאום מסירה עם המזמינ/ה ע״י טלפון/sms. יובהר, כי על כל משלוח אשר לא יענה ע״י המזמינ/ה כתוצאה מאי מענה טלפוני/sms מחברת המשלוחים בתום 3 הניסיונות ליצירת קשר, יוחזר המשלוח למשרדי תומי קוסמטיקס. על המזמינ/ה האחריות לעדכן את חברת תומי קוסמטיקס באי זמינות טלפונית ולחלופין לספק מס׳ טלפון אשר יהיה זמין לקבלת המשלוח. במידה ולא נתקבל מענה מהמזמינ/ה, יוחזר המשלוח למשרדי תומי קוסמטיקס ועלות המשלוח הינה על המזמינ/ה. במידה והמזמינ/ה תרצה את ההזמנה למשלוח שני, יהיה על המזמינ/ה לשאת בעלויות משלוח נוספות בהתאם לאפשרויות השילוח המוצעות באתר. 

אחריות

1. תומי קוסמטיקס ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או ללקוחה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז תומי קוסמטיקס שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את תומי קוסמטיקס ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא תומי קוסמטיקס באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. תומי קוסמטיקס אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או הנמענת ו/או המזמינה שלא בהתאם להגדרות השימוש המופיע באתר.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות תוך 14 יום מקבלת המוצר לשירות הלקוחות במייל: [email protected] או בווטסאפ שירות הלקוחות 054-2222171 והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן. מעבר ל14 ימים מקבלת המוצר לא תינתן אחריות על מוצרים והטיפול יהיה בשיקול דעתה הבלעדי של תומי קוסמטיקס. 

זכויות יוצרים

1. שמות המותג “תומי קוסמטיקס” בעברית וכן “Tommy Cosmetics” (או כל שילוב אותיות גדולות וקטנות אחר המרכיב את שם העסק) באנגלית, וכן כתובת האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הם רכוש העוסק בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמת העוסק בכתב ומראש.

2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של תומי קוסמטיקס בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של תומי קוסמטיקס מראש ובכתב.

4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

6. השם Tommy Cosmetics וכן שם המתחם (www.tommycosmetics.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של תומי קוסמטיקס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

7. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

8. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של תומי קוסמטיקס.

9. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

12. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

13. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות

 

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות

הפרטיות של חברת תומי קוסמטיקס (להלן: “החברה”):

 

 2. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

(ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה;

(ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

(ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

(ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

(ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;

(ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור. למעט פרטי כרטיסי אשראי.

3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

(א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

(ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב בשליחת דואר אלקטרוני לחברה ל [email protected]

6. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונה של הלקוחה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של הלקוחה למסירה.

7. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לתומי קוסמטיקס לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוחה וללמוד ממנה על גמירות דעתה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

8. תומי קוסמטיקס אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

9. תומי קוסמטיקס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים תוך שימוש באתר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

10. תומי קוסמטיקס הינה חנות אונליין תחת הדומיין (האתר)  הכפופה לכללים, להגבלות ולאמצעי הזהירות הקבועים באתר וככזו לא תהא אחראית על נזק מסוג כלשהו עקיף או ישיר שיגרם ללקוחות ו/או מי מטעמם עקב שימוש באתר.

11. תומי קוסמטיקס משתמשת בחברת PayPal, ויזה כאל ובאתר ובשירותים הניתנים ע״י האתר

12. תומי קוסמטיקס מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

13. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

14. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

 

 

הגדרות

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1. מיס תומי- ע.פ 516210663 (להלן מיס תומי- תומי קוסמטיקס או מיס תומי)

2. האתר- אתר האינטרנט www.tommycosmetics.com

3. המוצרים- הסחורה המוצעת למכירה באתר.

4. זמן אספקת הסחורה- מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי או ערב חג.

 הכנה למשלוח: עד 7 ימי עסקים

דואר רשום: עד 14 ימי עסקים. ייתכן וזמן אספקת הסחורה יתארך מעבר לזמן האמור בשל תלות באילוצי חברת המשלוחים.

דואר שליחים: עד 7 ימי עסקים.

5. יום אספקת הסחורה- היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש על ידי הלקוחה בעת הזמנת הסחורה.

6. כתובת למשלוח דואר- הכתובת אשר נרשמה ע”י הלקוחה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח ההזמנות.

7. המועד המבוקש לאספקת הסחורה- המועד אשר נרשם ע”י הלקוחה כמועד בו היא מעדיפה לקבל את הסחורה.

8. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י Paypal ו/או ויזה כאל.

ימי עסקים -אינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

                    הוראות כלליות:

1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה הממוקמים באתר www.tommycosmetics.com .

2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של תומי קוסמטיקס במייל: [email protected]

3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין תומי קוסמטיקס לבינך.

4. כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או תומי קוסמטיקס ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

5. תומי קוסמטיקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

6. מחירי המוצרים כוללים מע”מ על פי הדין.

7. רישומי המחשב של תומי קוסמטיקס בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונותן של הפעולות.

8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. עם זאת, מוסכם ומובהר, כי תומי קוסמטיקס תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

יובהר כי ישנם מוצרי אבקה דחוסה אשר אינם חלקים לגמרי, מלחיצת החומר מהמפעל.
בכל מקרה תהא תומי קוסמטיקס בעלת שיקול הדעת הבלעדי על טיב המוצר.

יובהר כי ישנם מוצרים אשר הדפוס, הכיתוב עליהם אינו חלק לגמרי, בכל מקרה תהא תומי קוסמטיקס בעלת שיקול הדעת הבלעדי על טיב המוצר.

9. יובהר ויודגש כי תומי קוסמטיקס אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

10. תומי קוסמטיקס עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ותומי קוסמטיקס לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

11. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

12. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. יודגש כי המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה המזמינה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלימה את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת אישור התשלום בPayPal וויזה כאל). יצוין, כי אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב המזמינה לפי המחירים המעודכנים.

13. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

14. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמשת באתר ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

15. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר.

הרשמה לאתר תומי קוסמטיקס וביצוע הזמנות באתר

1. רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה.

2. הנהלת האתר מתחייבת לא לעשות בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

3. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוחה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, תומי קוסמטיקס לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו ל תומי קוסמטיקס בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

4. עם ביצוע ההזמנה ע”י הלקוחה, ועם אישור ההזמנה ע”י PayPal ו/או ויזה כאל, תישלח הודעה ללקוחה בדבר אישור העסקה.

5. יובהר כי פרטי ההזמנה כפי שהזינה הלקוחה בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי תומי קוסמטיקס יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

6. ככל ולא תאושר העסקה ע”י חברת PayPal ו/או ויזה כאל, תקבל הלקוחה הודעה מתאימה על כך והיא תידרש להסדיר את התשלום דרך PayPal ו/או ויזה כאל.

7. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני תומי קוסמטיקס במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא תומי קוסמטיקס מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמינה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה ל תומי קוסמטיקס ו/או תבטל תומי קוסמטיקס את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלו תישלח ללקוחה הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית תומי קוסמטיקס להציע ללקוחה מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה והלקוחה תקבל את הצעת תומי קוסמטיקס, יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והלקוחה אינה מעוניינת במוצר החלופי, תומי קוסמטיקס תבטל את העסקה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לתומי קוסמטיקס על ידי הלקוחה.

8. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה- אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר תומי קוסמטיקס כיעד המבוקש של הלקוחה.

9. יודגש כי כל לקוחה רשאית להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

הלקוחה הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוחה הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושה באתר כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

הלקוחה הינה בעלת חשבון PayPal פעיל וחוקי.

10. יובהר כי תומי קוסמטיקס תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוחה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:

– אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא מדויקים.

– אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

– אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

– אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

– אם ישנו חוב כספים לתומי קוסמטיקס או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

– אם חשבון PayPal שברשות המזמינה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

11. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב – 1982.

12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.

13. אם יתברר שחברת הPayPal ו/או ויזה כאל אינה מכבדת את החיוב או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי תומי קוסמטיקס, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוחה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.

14. אם תבחרי לרכוש בתומי קוסמטיקס תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר פייפל או תוכלי לבחור לפתוח חשבון פייפל במהירות. לתשומת ליבך, מיס תומי שופ תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפל. השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפל, ולא של האתר.

15. על פי חוקי האתר, קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים:

1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 (להלן: החוק) ולתקנותיו.

בכל סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות החוק ותקנותיו יחול החוק.

 

2. בידי הלקוחה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן:-

ביטול העסקה לפני שליחת המוצר ללקוחה יהיה ללא חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. יש להדגיש, כי זיכוי כספי יינתן עפ”י האמור בחוק.- במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל הלקוחה, יינתן זיכוי כספי בניכוי 5% (ולא יותר מ100 ש״ח) ובניכוי דמי המשלוח שנגבו מהלקוח- הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר באריזתו המקורית ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם החשבונית והתווית עליו כפי שהתקבל. זיכוי הלקוח בהחזר כספי יבוצע ע”י זיכוי אמצעי התשלום בו שילם הלקוח עבור ההזמנה אותה ביטל.  במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה הלקוחה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי ״תומי קוסמטיקס״ תהא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. כמו כן, חשוב להדגיש, כי ניתן להחזיר את הפריט- שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית – תוך 14 יום מקבלתו.

 

3. כל זיכוי יועבר לחשבון הPaypal בו בוצעה ההזמנה בלבד ובכפוף למדיניות PayPal בעניין. אם ההזמנה נעשתה באמצעות כרטיס אשראי, הזיכוי יעשה דרך חברת ויזה כאל וכפוף למדיניות ויזה כאל.

 

4. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

בנוסף, לא ניתן להחליף גוון בגין מתנות שנתקבלו במסגרת מבצע מסוים.

במבצע גלוס מתנה בקניה מעל 399 ש״ח גוון הגלוס לא ניתן לבחירה

5. מובהר ומודגש כי פריטים אשר נרכשו במסגרת מבצעים ו/או סוף עונה , ניתנים להחזרה תוך 7 ימים מיום קבלתם.שימי לב- מוצרים אשר נקנו במבצע לא יינתן עבורם החזר כספי אלא החלפה בפריט אחר, או זיכוי לרכישה, ללא תוקף באתר.

6. אופן החזרת המוצרים – המזמינה תשלח את המוצר חזרה על חשבונה לת.ד 951 אשדוד.

אספקה ומשלוחים

1. אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות דואר ישראל, שליח עד הבית ומשלוח לחנויות נוחות/לוקרים בהתאם לחברת EPOST/HFD

במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.

2. תומי קוסמטיקס מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך 7 ימי עסקים.

3. משלוח בדואר רשום- זמן השילוח תלוי בדואר ישראל. אך ההתחייבות שלהם הנה ל- 14 ימי עסקים לכל היותר. עם זאת, יובהר, כי ככל וזמן השילוח יתארך בשל אילוצי דואר ישראל, לא תהא כל טענה למזמינה כלפי תומי קוסמטיקס בעניין.

4. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.

5. דואר שליחים: עד 7 ימי עסקים ובתנאי שהלקוח/ה הזינ/ה את פרטי המשלוח כראוי כולל מספר טלפון לתיאום המשלוח ע״י חברת השליחויות. דואר ללוקרים וחנויות נוחות בהתאם לנקודות החלוקה של חברת השליחויות.

6. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

7. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוחה חשבון PayPal תקף, ובתנאי שחברת PayPal/ויזה כאל אישרה את העסקה שבוצעה.

8. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.

9. על חברת המשלוחים ליצור קשר עד 3 פעמים לתיאום מסירה עם המזמינ/ה ע״י טלפון/sms. יובהר, כי על כל משלוח אשר לא יענה ע״י המזמינ/ה כתוצאה מאי מענה טלפוני/sms מחברת המשלוחים בתום 3 הניסיונות ליצירת קשר, יוחזר המשלוח למשרדי תומי קוסמטיקס. על המזמינ/ה האחריות לעדכן את חברת תומי קוסמטיקס באי זמינות טלפונית ולחלופין לספק מס׳ טלפון אשר יהיה זמין לקבלת המשלוח. במידה ולא נתקבל מענה מהמזמינ/ה, יוחזר המשלוח למשרדי תומי קוסמטיקס ועלות המשלוח הינה על המזמינ/ה. במידה והמזמינ/ה תרצה את ההזמנה למשלוח שני, יהיה על המזמינ/ה לשאת בעלויות משלוח נוספות בהתאם לאפשרויות השילוח המוצעות באתר. 

אחריות

1. תומי קוסמטיקס ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או ללקוחה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז תומי קוסמטיקס שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

2. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את תומי קוסמטיקס ו/או את הנהלת האתר.

3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

4. בכל מקרה לא תישא תומי קוסמטיקס באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

5. תומי קוסמטיקס אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או הנמענת ו/או המזמינה שלא בהתאם להגדרות השימוש המופיע באתר.

6. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות במייל:  והנהלת האתר תעשה את מיטב המאמצים לטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

1. שמות המותג “תומי קוסמטיקס” בעברית וכן “Tommy Cosmetics” (או כל שילוב אותיות גדולות וקטנות אחר המרכיב את שם העסק) באנגלית, וכן כתובת האתר וסימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הם רכוש העוסק בלבד. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמת העוסק בכתב ומראש.

2. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של תומי קוסמטיקס בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

3. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של תומי קוסמטיקס מראש ובכתב.

4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

5. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

6. השם Tommy Cosmetics וכן שם המתחם (www.tommycosmetics.com) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של תומי קוסמטיקס בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

7. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

8. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של תומי קוסמטיקס.

9. יודגש כי יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

10. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

12. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

13. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות

 

 1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות

הפרטיות של חברת תומי קוסמטיקס (להלן: “החברה”):

 

 2. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

(א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

(ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה;

(ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

(ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

(ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

(ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;

(ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור. למעט פרטי כרטיסי אשראי.

3. מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:

(א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר);

(ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן (ד) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

4. הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

5. נרשמים: (א) שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או (ב) שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה; או (ג) שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב בשליחת דואר אלקטרוני לחברה ל [email protected]

6. מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית עפ”י רצונה של הלקוחה ובהסכמתה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתה של הלקוחה למסירה.

7. מטרת מסירת הפרטים האישיים היא לאפשר לתומי קוסמטיקס לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוחה וללמוד ממנה על גמירות דעתה בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

8. תומי קוסמטיקס אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

9. תומי קוסמטיקס נוקטת באמצעי זהירות מקובלים תוך שימוש באתר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

10. תומי קוסמטיקס הינה חנות אונליין תחת הדומיין (האתר)  הכפופה לכללים, להגבלות ולאמצעי הזהירות הקבועים באתר וככזו לא תהא אחראית על נזק מסוג כלשהו עקיף או ישיר שיגרם ללקוחות ו/או מי מטעמם עקב שימוש באתר.

11. תומי קוסמטיקס משתמשת בחברת PayPal, ויזה כאל ובאתר ובשירותים הניתנים ע״י האתר

12. תומי קוסמטיקס מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.

13. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

14. יודגש כי הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.